DESTACADO

Ashai-RO

• Transcendent Jobs only (NO 3JOB) • Base Level : 255 • Base Job Level : 120 • Max Attack Speed : 195 • No cast: 140 Dex • Max Stats: 255 • Rates: 10k | 10k | 8k • Pre-Re • Emperium...

19
16
High Rates Pre-Renewal 100x/100x/80x